Hem Min sida Geisha Saschi Linus Innehåll
Mina intressen Afrodite Athena Hera Kallisto Kronos Lamia Moirerna Muserna Zagreus och Dionysos Zeus Herakles Sköna Helena

Grekiska myter

Myter är något av det mest intressanta man kan studera. De förklarar naturfenomen på ett så jordnära sätt, utan att egentligen veta vad det är som orsakar jordbävningar, åska, regn, mm.

På den här sidan har jag gjort en kort presentation av de gudar, hjältar och monster som grekerna trodde på under antiken. Jag går in lite djupare på en del av dem på egna sidor.


Titaner

(Gudarna som var före dem eftervärlden räknar med som de grekiska gudarna.) Barnen till Uranos och Gaia. Jag vet inte så mycket om dessa svårfångade personligheter. Vill du veta mer om dem finns den engelska sidan theoi.com och encyclopedia mythica. Där får du veta mer än man egentligen vill om grekiska myter.

Oceanos/Okeanos och Tethys

De gifte sig och tillsammans fick de 6000 barn, 3000 floder och 3000 oceanider.

Hyperion och Theia

Detta par gav upphov till Helios (Solen), Eo (Gryningen) och Selene (Månen).

Koios och Phoebe

De här var föräldrar till Asteria och Leto (Apollon och Artemis mor).

Kreios

Han gifte sig med sin halvsyster Eurybia och fick med henne Astraios, Pallas och Perses (inte att förväxla med hjälten Perseus)

Iapetos

Han gifte sig med oceaniden Asia (som gav sitt namn till den världsdelen) och de fick sönerna Atlas, Menoitios, Prometheus och Epimetheus. Det var den siste som till straff för Prometheus tilltag att ge människorna elden fick Pandora som hustru.

Kronos och Rhea

Det mest kända paret. Kronos dödade sin far Uranos, men fick veta att ett av hans egna barn skulle avsätta honom. Han slukade Demeter, Hestia, Hera, Hades och Poseidon när de föddes. Men Rhea lyckades lura honom att sluka en sten i stället för Zeus.


Gudar

Zeus

Den store härskaren över himmel och jord. Hans vapen var blixten. Han hade många hustrur, älskarinnor och barn; både mänskliga och gudomliga.

Poseidon

Härskaren över haven. Hans vapen var treudden.

Hades

Underjordens och de dödas härskare. Hans kännetecken var en osynlighetshjälm. Med den på kunde han vistas bland gudar och människor utan att de visste om det.

Apollon

Ljusets, musikens och siandets gud. Man ser honom oftast avbildad med lyran i sin hand.

Hermes

Gudarnas budbärare, själarnas följeslagare till underjorden, handelns beskyddare och lögnernas mästare. Hans kännetecken var vandringsstaven och de bevingade sandalerna.

Ares

Krigets gud. Han hade alltid hjälm och var krigsutrustad, alltid beredd att strida. Ofta stred han på den förlorande sidan.

Hefaistos

Eldens och smidekonstens gud. Hans ben var deformerade från födseln och kunde knappt hålla hans vikt uppe.

Dionysos

Vinets och munterhetens gud. Ofta avbildad med horn och en vinranka om huvudet.

Asklepios

Läkekonstens gud. Han bar en stav med två omslingrade ormar. (Den symbol som än idag står för läkekonst.)

Helios

Ljusets gud. Han kallas också för Solen. En av de få titaner som räknas med bland gudarna. På sina färder över himlen såg och hörde han allt som hände, och han berättade ofta för de andra gudarna vad han hade sett.

Pan

Skogarnas och herdarnas gud. Utrustad med bockfötter och horn spelar han ofta på sin flöjt och jagar kvinnliga varelser.

Eros

Kärlekens gud. Hans kännetecken var pilbågen vars pilar gav kärlek bara de snuddade vid någon. Han avbildades ofta som en liten pojke.


Gudinnor

Hera

Familjens och de gifta kvinnornas beskyddare. Zeus främsta maka. Känd för sin svartsjuka förföljelse av Zeus andra kvinnor och deras barn.

Athena

Vishetens och krigets gudinna. Hon bär alltid hjälm. Kallas ibland för Pallas Athena

Demeter

Fruktbarhetens gudinna. Hennes attribut är sädesaxet. När hennes dotter Persefone befinner sig i underjorden sörjer hon så mycket att inget kan växa.

Persefone/Kore

Underjordens drottning. Vissa säger också att hon var den nya grödans beskyddarinna då alla grödor började spira när hon återvände från underjorden varje år.

Artemis

Månens och jaktens gudinna. Hon hade alltid pil och båge med sig. Som ung svor hon på att alltid förbli jungfru.

Afrodite

Kärlekens och skönhetens gudinna. Hon var alltid otrogen mot sin make Hefaistos.

Hestia

Hemmets gudinna. Den minst kända av dem alla, då hon aldrig råkade ut för några äventyr. Men ändå var hon en av de viktigaste gudinnorna.

Iris

Regnbågsgudinnan och gudinnornas budbärare.

Themis

Rättvisans gudinna. Hon var också en av titanerna. Hon sägs vara Zeus första hustru.


Hjältar

Herakles

Greklands mest kända hjälte. Känd också långt utanför Greklands gränser. Han var son till Zeus och Alkmene, och är mest känd för de tolv stordåden han utförde som botgöring då han hade dödat sin hustru och deras tre söner.

Theseus

Theseus var son till Atens kung, Aigeus, och Aithra, dotter till Troziens kung. Han besegrade odjuret Minotaurus som kung Minos höll fången i en labyrint på Kreta.

Jason och argonauterna

Jason blev sänd av sin farbror att hämta det gyllene skinnet från Kolchis. Om det lyckades skulle Jason få överta tronen i Iolchis. Med på resan hade han flera stora hjältar, de så kallade argonauterna.

Perseus

Perseus var son till Zeus och Danaë. Han blev tvingad av sin mors friare att döda Medusa, vars blick kunde förstena den som tittade på henne.

Bellerofon

Bellerofon var den som tämde den bevingade hästen Pegasus, för att kunna ta död på Chimaira, ett odjur med lejonhuvud, bockkropp och ormsvans.

Daidalos och Ikaros

De två byggarna av labyrinten på Kreta. De hölls fångna på ön, men lyckades fly därifrån genom att tillverka vingar. Men Ikaros blev övermodig och flög för nära solen, så klistret på vingarna smälte och han föll i havet.

Oidipus

Den tragiska hjälten som redan innan han föddes blev spådd att döda sin far och gifta sig med sin mor. Han växte upp hos fosterföräldrar, men gav sig av från dem när han fick höra spådomen. På vägen dödade han en otrevlig resenär (sin riktige far), löste sfinxens gåta utanför staden Thebe, och gifte sig med den mördade kungens änka (sin riktiga mor). Utan att veta att han uppfyllde sitt öde.


Monster

Tyfon och Echidna

Det här paret var barn till Tartaros och Gaia och de hade många barn, de flesta av dem klassade som monster. Bland annat Kerberos, den trehövdade hunden som vakter Hades; det nemeiska lejonet och hydran i Lerna, båda dödade av Herakles; Chimaira, som dödades av Bellerofon; sfinxen utanför Thebe.

Chimaira

Chimaira bestod av tre olika sorters djur och var mycket farlig. Lejonhuvudet sprutade eld, bockkroppen var mycket smidig och kunde kasta sig bort från den mest välriktade pil, och ormsvansen sprutade gift. Endast med hjälp av Pegasus kunde den besegras.

Det nemeiska lejonet

Det osårbara lejonet som höll till vid Nemea. Herakles dödade det med sina bara händer och flådde djuret med dess egen klo.

Hydran i Lerna

Det niohövdade monstret vid Lerna. När ett huvud höggs av växte genast ett nytt ut. I vissa versioner hade det från början bara två huvuden, men när ett höggs av växte två nya fram, tills det hade nio stycken. Ett huvud var odödligt. Herakles lyckades döda det genom att bränna sårytorna innan huvudena växte ut igen.

Medusa

Kallas också i vissa skrifter Gorgo, sägs vara den äldsta av gorgonerna, döttrar till Forkyas och Keto. Hon var så ful att hon kunde förstena människorna med en enda blick.

Lamia

Barnamörderskan. Dotter till Belus och Libya. Hon fick några barn med Zeus, men blev av Hera galen, så hon började äta barn.

Skylla/Schylla

Var från början normal, men blev förvandlad till ett stenmonster.

© Anne-Lie Olsson 2006-2013