Zeus
Hem Min sida Geisha Saschi Innehåll

Zeus barn

Zeus hade många barn. Här ska jag sätta upp några av dem i bokstavsordning tillsammans med deras mödrar och kommentarer om vilka de var.

Först hans ”gudomliga” barn


Sedan har vi hans ”mänskliga” barn, varav några är kända hjältar
* Alexander den Store av Makedonien är en historisk person

** Det är svårt att få fram säkra källor när det gäller Helena och Helene. Vissa säger att det är samma person, född av Nemesis, men omhändertagen av Leda. Andra säger att Leda födde fram två svanägg; i det ena fanns Kastor och Polydeukes; i det andra Helena och Klytaimnestra. Helena och Polydeukes var Zeus barn, medan deras tvillingar Kastor och Klytaimnestra var barn till kung Tyndareos av Sparta, Ledas make.

Naturligtvis finns det många fler som påstods ha Zeus till far, bland andra Hefaistos, smidekonstens gud, och Eris, stridighetens gudinna. Det finns också myter som gör Zeus till Afrodites far, men de flesta myter när det gäller dem motsäger det, så jag har inte brytt mig om dem i de här listorna.

Namn

Mor

Anm.

Namn

Mor

Anm.

Aglaia

Eurynome

ljus

grace

Aigipan

Aix


Alatheia

?

sanning

Apollon

Leto

musik, helande, spådom

Artemis tvilling

Ares

Hera

krig

Artemis

Leto

jakt

Apollons tvilling

Ate

Eris

dåraktighet, ruin

Athena

Metis

krig, visdom, hantverk

Atropos

Themis

moira

Britomartis

Karma

jakt, fiskenät

Clio

Mnemosyne

historia

musa

Dike

Themis

rättvisa

horer

Dionysos

Semele

vin, omåttlighet

Eileithyia

Hera

barnafödande

Eirene

Themis

fred

horer

Erato

Mnemosyne

erotisk poesi

musa

Ersa

Selene

dagg

Eunomia

Themis

ordning

horer

Euphrosyne

Eurynome

lycka

grace

Euterpe

Mnemosyne

lyrisk poesi

musa

Hebe

Hera

ungdom

Hermes

Maia

köpmän, herdar, lögner, gudarnas budbärare

Kairos

?

tillfällighet

Kalliope

Mnemosyne

episk poesi

musa

Klotho

Themis

moira

Lachesis

Themis

moira

Melinoe

Persefone


Melpomene

Mnemosyne

tragedier

musa

Nemea

Selene


Pandeia

Selene


Persefone

Demeter

Underjordens drottning

Polyhymnia

Mnemosyne

religiösa hymner

musa

Terpischore

Mnemosyne

körsång, dans

musa

Thaleia

Mnemosyne

komedi

musa

Thalia

Eurynome

blomsterbringaren

grace

Urania

Mnemosyne

astronomi

musa

Zagreus

Persefone

Namn

Mor

Anm.

Namn

Mor

Anm.

Aiakos

Aigina

Kung i Aigina

Aithilos

Protogenia/

Kalyke

Kung i Elis

Akhelios

Lamia


Alexander

(Den Store)*

Olympia

Kung i Makedonien

Amphion

Antiope

Kung i Thebe

Zethos tvilling

Argos

Niobe

Kung i Argos

Arkas

Kallisto

Kung i Arkadien

Arkeisios

?

Kung i Ithaka

Atymnios

Kassiopeia


Dardanos

Elektra


Emathion

Elektra


Epaphos

Io

Kung i Egypten

Graikos

Thyia


Helena (den sköna)**

Leda

Drottning av Sparta

Gift med Menelaos

Klytaimnestras tvilling

Helene**

Nemesis


Herakles

Alkmene

Greklands störste hjälte

Herakles

Lysithoe

Okänd hjälte

Herophile

Lamia

Spåkvinna i Libyen och Delfi

Iarbas

En afrikansk nymf

Kung av morerna

Iasion

Elektra

präst

Keroessa

Io

Prinsessa av Bysans

Kolaxes

Hora


Kronios

Himalia


Kytos

Himalia


Lakedaimon

Taygete

Spartas förste kung

Latinos

Pandora


Makedon

Thyia

Makedoniens förste kung

Manes

Gaia

Lydiens förste kung

Megaros

?

Megaras förste kung

Meliteus

Othris


Minos

Europa

Kung av Kreta

Myrmidon

Eurymedousa


Orion

ingen

Jägare, hade tre fäder; Zeus, Hermes, Poseidon

Perseus

Danaë

Grekisk hjälte

Kung av Argos

Polydeukes

Leda

Kastors tvilling

Radamanthes

Europa

Laghållare på Kreta

Sarpedon

Europa


Sarpedon

Laodameia


Spartaios

Himalia


Tantalos

Plouto

Kriminell kung i Lydien

Targitaus

?

Skyternas förste kung

Zethos

Antiope

Kung i Thebe

Amphions tvilling

© Anne-Lie Olsson 2006-2012