Hem Min sida Geisha Saschi Innehåll

Muserna

Muserna var sångens och skaldekonstens nio gudinnor. De var döttrar till Mnemosyne och Zeus. Men den gud de stod närmast var Apollon, de var hans ständiga följeslagare, kanske för att han tyckte om musik.

Clio

Clio var historiens musa. Hon var mor till Hyacinthos.

Erato

Erato var den erotiska poesins musa. På bilder håller hon en lyra.

Euterpe

Euterpe var den lyriska poesins musa. Hon är ofta avbildad hållande en dubbel flöjt.

Kalliope

Kalliope var den episka poesins musa. Hon var också den äldsta av de nio. Hon hade två söner med Apollon; Orfeus - en av de största musikerna - och Linus. På bilder håller hon en vaxtavla och skrivdon.

Melpomene

Melpomene var tragediernas musa. Hon var mor till Sirenerna som försökte locka sjöfarare på grund.

Polyhymnia

Polyhymnia var de religiösa hymnernas musa.

Terpischore/Terpiskore

Terpischore var körsångens och dansens musa.

Thaleia

Thaleia var komedins musa.

Urania

Urania var astronomins musa.

Grekiska myter
© Anne-Lie Olsson 2006-2012