Grekiska myter
Hem Min sida Geisha Saschi Linus Innehåll

Athena

Athenas födelse

Athenas födelse är inte vad jag skulle säga vara normal. Hennes föräldrar var Zeus och oceaniden Metis. När Metis var havande gick Zeus till ett orakel för att få veta barnets framtid. Han fick då veta att barnet skulle bli en flicka, som skulle bli väldigt vis och rättvis. Men skulle Metis få ett barn till skulle det bli en son, och han skulle störta sin far på samma sätt som Zeus hade störtat Kronos. Zeus beslöt att inte ta några risker med dottern heller, så han slukade Metis.

Några månader senare fick Zeus en stark huvudvärk. Zeus befallde Prometheus - vissa säger Hefaistos, men han var inte född än - att komma och öppna hans skalle, så att ”den onda anden” kunde slippa ut. Det fanns ingen ond ande, men ur hålet kom en ung kvinna klädd i rustning och svingande ett spjut. Fast Zeus förstod att det var Metis dotter kunde han inte förmå sig att döda henne. Namnet han gav henne var Athena.

Athena gifte sig aldrig, utan hade tidigt bestämt att förbli oskuld. Men hon skyddade sig inte lika hetsigt som hennes halvsyster Artemis gjorde.

Vishetens gudinna

Athena var främst vishetens gudinna, och hon använde den visheten till att hjälpa de hjältar hon tyckte om. Som Perseus, Akilleus och Odysseus. Hon gav dem som frågade goda råd, som om de följdes ledde till lyckligt utförda uppgifter. Men hon var också en krigsgudinna. Och till skillnad mot Ares gjorde hennes intelligens att hon kunde välja rätt sida i olika konfrontationer.

© Anne-Lie Olsson 2006-2013