Grekiska myter
Hem Min sida Geisha Saschi Linus Innehåll

Sköna Helena

En av de mest kända icke-gudarna är väl Sköna Helena, världens vackraste kvinna. Men frågan är, vem var hon egentligen? Vilka var hennes föräldrar? Varför blev hon bortförd?

Helenas föräldrar

Det är svårt att hitta överensstämmande berättelser om Helenas födelse. Vissa säger att hon blev född av Leda, kung Tyndareos av Spartas hustru. Hon blev förförd av en svan och födde därefter två svanägg. Det ena ägget innehöll sönerna Kastor och Polydeukes. Det andra döttrarna Helena och Klytaimnestra.

En annan berättelse säger att hon var dotter till Hämndens gudinna, Nemesis, men hon var fortfarande född ur ett ägg. Efter födseln lämnades hon över till Leda och hennes make för att uppfostras som deras egen dotter.

Däremot är alla myter lika när det gäller hennes far. Det var själve Zeus som förförde antingen Leda eller Nemesis i gestalt av en svan. Det är också från honom hennes sägenomsusade skönhet kommer.

Theseus

Paris var inte den förste att kidnappa henne. Hon var önskad av många män. Den atenske kungen Theseus kidnappade henne när hon var 13 år. Han lämnade henne hos sin mor för att hon skulle växa upp och bli giftasmogen. Själv fortsatte han sitt eget liv, som om inget hade hänt.

Han fick dock inte njuta av segern så länge. När hon satt i Aithras hem kom hennes bröder och lyckades befria henne.

© Anne-Lie Olsson 2006-2013